Kedvezményezett: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Projekt címe: „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban”

Projektazonosító szám: TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0034

A projekt teljes költségvetése:                                  212.446.706,- Ft

Támogatás összege:                                               212.446.706,- Ft

Támogatás intenzitása:                                            100%

A támogatási szerződés megkötésének dátuma:           2016. június 6.

Projektmegvalósítás kezdete:                                    2010.01.11.

Projektmegvalósítás vége:                                        2015.12.31.

 

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház a TIOP-2.2.8.A-15/1. támogatási konstrukció keretében az ”Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban” elnevezésű, TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0034 kódszámú projektjét megvalósította.

Az elnyert 212.446.706,- forintos támogatásból az alábbi fejlesztések finanszírozását történt meg:

A projekt keretében többek között medikai bútorokat és egyéb orvosi-szakmai eszközöket és berendezéseket, valamint orvos medikai gép-műszer berendezéseket szereztünk be. A vonatkozó ESZCSM rendelet szerinti minimum feltételeknek való megfelelés érdekében történtek ezek az eszközbeszerzések.

A projekt keretében a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 azonosítószámú projekthez tervezett, de forráshiány miatt nem finanszírozható építési beruházásokat valósítottuk meg, illetve ugyanezen projekt terven felüli medikai rendszer szolgáltatásainak a bővítése is megtörtént, melyre a megnövekedett igényeknek megfelelő informatikai infrastruktúra kiépítésének megteremtéséhez volt szükség.

A megvalósítás során 87 darab különböző eszköz került beszerzésre több mint 25 szervezeti egységnél, melynek nagy része gyógyító osztály. Az eszközökön és berendezéseken túl 32 darab változó helyszínen nem engedélyköteles építési, felújítási munkák valósultak meg.

Az Intézmény szakmai célkitűzéseinek eléréséhez, továbbá a minimumrendeletnek való megfeleléshez elengedhetetlen volt a pályázatban megjelölt eszközlistában található tételek beszerzése. Az Intézményben létesült új épülettömbben a területnövekedés, illetve az ágyszám bővülés miatt a zökkenőmentes betegellátás érdekében szükséges volt különféle orvosi és szakmai berendezések beszerzése is.

Galéria

korhaz korhaz korhaz korhaz korhaz korhaz korhaz korhaz korhaz korhaz korhaz korhaz korhaz korhaz korhaz korhaz korhaz korhaz korhaz korhaz korhaz korhaz korhaz